Pamokos

Kristijonas Donelaitis

 

KIEKVIENAM DARYTI GERA

 

Kiekvienam daryti gera

Savo darbu ir žodžiu,

Visad elgtis

Taip, kaip dera,

Ir teisingas būt geidžiu.

Nekerštauti niekada,

Gyvo padaro gailėti,

Dievą, žmones jo mylėti

Mano priedermė (pareiga) šventa (1977, p. 26)

 

Pamokų tvarkaraštis

  4 klasė

I pusmetis

 

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis
1. Lietuvių kalba 1. Matematika 1. Kūno kultūra 
2. Matematika 2. Anglų kalba 2. Lietuvių kalba
3. Pasaulio pažinimas 3. Tikyba 3. Dailė
4. Lietuvių kalba 4. Lietuvių kalba 4. Lietuvių kalba
5. Muzika 5. Kūno kultūra 

5. Muzika

                    

 

 

Ketvirtadienis Penktadienis
1. Lietuvių kalba 1. Lietuvių kalba
2. Lietuvių kalba 2. Matematika
3. Pasaulio pažinimas 3. Anglų kalba
4. Kūno kultūra 4. Technologijos
   

   Pamokų laikas

 

 I pamoka  8.00 – 8.45

II pamoka  8.55 – 9.40

 III pamoka  9.50 – 10.35

   IV pamoka  11.05 – 11.50

    V pamoka  12.00 – 12.45

   VI pamoka  12.55 – 13.40

  VII pamoka  13.50 – 14.35

Neformalus ugdymas


   Pirmadienis

 6 pamoka 12.55 – 13.40 Mokomės žaisti kompiuteriu

 7 pamoka 13.50 - 14.35 Mokomės žaisti kompiuteriu

 6 pamoka 12.55 – 13.40 JMG "Giliukas"

 6 pamoka 12.55 – 13.40 Karpinių būrelis

   Antradienis

 6 pamoka 12.55 – 13.40 Sporto būrelis

   Trečiadienis

 6 pamoka 12.55 – 13.40 Skautai

   Ketvirtadienis

 6 pamoka 12.55 – 13.40 Choras

   Penktadienis

 5 pamoka 12.00 - 12.45 Klasės valandėlė

 Mus moko:

Klasės mokytoja   Ekaterina Vanagienė
Tikyba  Inga Paugienė   
Anglų kalba Irena Stakienė
Muzika Ekaterina Vanagienė