Mano pamoka

 „Žiemos džiaugsmai“

 

Ketvirtos klasės  mokiniai per dailės pamoką bendradarbiaudami, veikdami kūrybiškai ir originaliai suteikė klasės bendruomenei naujų džiugesių. Iš kūrybinių  darbų surengė parodą „Žiemos džiaugsmai“. Paroda puikuojasi mokyklos  pirmame aukšte.

Netradiciniai atvirukai

Mokiniai kuria netradicinius atvirukus. Pagrindinė priemonė įvairiaspalviai vilnoniai siūlai.  Darbus pristato į parodą. Darbai aptariami, nufotografuojami. Išsiaiškinama  išliekamoji vertė. Per klasės valandėlę atvirukai tampa dovana klasės draugei gimtadienio proga. Vyksta sveikinimai prie arbatos puoduko. Nusifotografuojame bendrai nuotraukai. 

Vėlinių žvakelė

Pamoka kitaip

Rugsėjo mėnesį dailės ir technologijų pamoka vyko kitaip. Mokiniai ant medinių kaladukų kūrė originalius piešinius su guašu ir akvarėle. Mokinius ši pamoka suteikė naujų atradimų, džiaugsmų, kūrybinių idėjų ir kitų mielų sumanymų. Mokyklos fojė surengėme šių darbų parodą. Koks grožis.

2014-09-01


Rugsėjo pirmosios pirmoji pamoka. Kartu buvo ir tėveliai. Dėkui jiems.

2013-07-01

 

Gegužės 31 dieną vyko atsisveikinimo su ketvirta klase "Pradinuko takeliu" pamoka.

2013-04-21

Dailės pamoka "Ant sniego"

2013 metų balandžio 9 dieną meninių vaizdų perteikimas neįprastoje erdvėje mokinius nuteikė veikti savarankiškai, džiugiai, neįprastai. Visi piešė pasitelkę fantaziją, kūrybiškumą. Pamokos metu bendradarbiavo, tarėsi, pagarbiai dalinosi patirtais įspūdžiais,  naujais atradimais, nepamatuojamu džiugesiu.

Sukurtus meninius darbus "Ant sniego" žiūrėti čia

2012-12-17

Edukacinė pamoka "Senoviniai stalo žaidimai"

Gruodžio 10 dieną mūsų mokykloje buvo pristatyta smagi edukacinė programėlė "Senoviniai stalo žaidimai". Ketvirtokai žaidė smagiai nusiteikę. Gavo naujų žinių apie senovinius stalo žaidimus. Aktyviausiai dalyvaujantys vaikai, kurie teisingai atsakė į  pateiktus klausimus, laimėjo simbolines senovines dovanėles. 

Senoviniai žaidimai naudojami edukacinėje programoje.

2012-11-13

      Technologijų pamoka  "Gaminu sumuštinius"

Netradicinės pamokos mokinius nuteikia džiugiai. Lapkričio 8 dieną technologijų pamokos tema "Gaminu sumuštinius" mokinius sudomino. Prieš savaitę gavo pasiruošimo pamokai atmintines. Pagal galimybę atsinešė reikalingus įrankius, indus, maisto produktus. Pamokos metu sužavėjo mokinių nusiteikimas darbui. Visi plušėjo saugiai, dirbo švariai, estetiškai ir originaliai pateikė sumuštinius. Staliukai švytėjo estetiškumu, mokėjimu padengti, sugalvoti sumuštiniams pavadinimus. Pamokoje apsilankė mokyklos direktorė. Mokiniai pasakojo, kaip ruošėsi šiai pamokai, kokių prireikė produktų sumuštiniams pagaminti. Kodėl taip pavadino savo sumuštinius. Gebėjo parinkti tinkamus žaidimus, daineles. Direktorė buvo sužavėta mokinių savarankiškumu, gebėjimu kultūringai bendrauti ir bendradarbiauti. Kviečiame į nuotraukų peržiūrą.

Mokinių pagaminti sumuštiniai

2012 08 10

  Pamoka gamtoje

Pamokos gamtoje mokinams labai patinka. Šįkart lietuvių kalbos pamoka vyko parke 2012 gegužės 22 dieną. Mokiniai gilino skaitymo įgūdžius. Gėbėjo savarankiškai, grupėje, pagalbos metodu susirasti reikiamą informaciją pagal pateiktas gramatines užduotis. Sukurti rišlų tekstą. Pristatant atliktas užduotis rėmėsi turimomis žiniomis, jas gilino klausydamiesi klasės draugų pristatymus. Mokėsi pagarbaus elgesio bendradarbiaujant. Mokiniai tikino, kad pamokos gamtoje: tai grynas oras, geriau sekasi, tobulėja laisvumas ir mokėjimas dirbti kitaip, t.y. neįspraustas į "rėmus".

2012-05-28

Šešios mąstymo skrybėlės

(Iš seminarų Vilniuje)

2012-05-28

"Skaitau su knyga"

Integruota pamoka "Skaitau su knyga" vyko mokyklos skaitykloje. Pamoką vedė klasės mokytoja ir bibliotekininkė Violeta Chmieliauskienė. Mokiniai gilino skaitymo įgūdžius. Gebėjo perteikti garsaus skaitymo džiaugsmus. Papasakoti patirtus įspūdžius. Nupiešti skaitytam kūriniui iliustraciją. Bibliotekininkė "Apklausos metodu" priminė pagarbaus elgesio su knyga taisykles, papasakojo vienos knygos atsiradimo istoriją. Trečiokai gebėjo pritaikyti patarles ir priežodžius apie knygas. Išsakyti savo nuomonę ir vertinti draugų nuomonę. Daugiau apie skaitymo svarbą "Efektyvūs skaitymo skatinimo būdai".

 

2012-05-16

Dailės "Pamoka kitaip"

Dailės "Pamoka kitaip" vyko aktų salėje 2012 metų balandžio 22 dieną. Per visus metus mokiniai rinko darbus. Pamokos metu mokėsi  parengti individualią parodą. Atrinkti ir užbaigti ar papildyti vieną iš norimų darbų. Sugalvoti parodai pavadinimą ir pristatyti klasės draugams, parodos lankytojams. Mokiniams labai patiko "Pamoka kitaip". Patyrė teigiamų emocijų. Gebėjo įsivertinti ir įvertinti. Patirtais įspūdžiais dalijosi su tėvais.


2012-01-01

Kaip pažadinti kūrybingumą?

Tiesiog pabandykite su mokiniais. O gal atrasite naujų idėjų? Ar  pamoka taps efektyvesnė? O gal būt mokiniai parodys naują mokymosi metodą?  Tai žadina smalsumą.

2011-12-09

"PAMOKA KITAIP"

2011-11-21

DAILĖS IR TECHNOLOGIJŲ PAMOKA

 

TEMA: Klasės puošimas šv. Kalėdoms.

TIKSLAI: Mokyti puošti interjerą, iš sukurtų darbų atrinkti originalius ir papuošti jais savo aplinką, pagilinti žinias apie lietuvių tautos papročius, ugdyti meniškumą.

PRIEMONĖS: Mokinių kūrybiniai darbai, žirklės, plastilininiai klijai.

 

Rytinis pasisveikinimas. Aptariama pamokos tema, tikslai. Išklausoma pasisakymų, kaip mokiniai švenčia šv. Kalėdas, kaip buvo puošiama eglutė, kai nebuvo žaisliukų. Eglutę parsinešdavo iš miško, pastatydavo į pačią garbingiausią vietą. Puošdavo įvairiais savo sukurtais darbeliais, popieriaus lankstiniais, šiaudelių dirbiniais, obuoliais, saldainiais. Vata atstodavo sniegą. Uždegdavo žvakutes ( žiūrima video medžiaga).

 

Prisimenama kada ateina Kalėdų senelis, kokias dovanas atneša. Iš mokinių pasakojimų, sužinoma, kad dovanų galima rasti ir po eglute. Rašomas laiškas Kalėdų seneliui. Tikima, jei buvo geri reikia laukti ir dovanėlių.

Iš mokinių atrinktų darbelių (turi būti visų vaikų) organizuojama parodėlė, sukuriama kompozicija. Didelis dėmesys skiriamas į estetiškumą. Parengiama darbų paroda ir mokyklos fojė (karpinių galerijoje).

Kai parodos parengiamos, aptariama, išsakomos teigiamos emocijos, komplimentai. Mokomasi vertinti visus darbus ir rasti kiekviename vertingų ir naudingų atradimų.

Pamokos veikla fotografuojama. Apžiūrimos skaidrės.

 

2010-11-15

VAI IR ATBĖGA KALĖDOS

Kalėdinis rytmetys

4 klasė

Kalėdų naktį

 

Trauk dangaus lopšinę,

O klajūne vėjau!

Laimink mūs tėvynę,

Gimęs, Atpirkėjau!

 

Neužgesk, Žvaigždele,

Virš laukų sužibus,

Vesk – parodyk kelią

Į tėvų sodybas!

 

Mos šakom berželiai

Sidabru dažyti.

Ten palinks mūs keliai

Prieš Tave, mažyti! (Jonas Minelga)

 

1. Rytinis pasisveikinimas: Kamuoliukas ritas ritas, o vaikučiams labas rytas.

Mokinių galvelės padėtos ant suolų: jie „miega“. Išgirdę dainelę pabunda.

 

Žiemos šarmoj sustokim pagalvoti

Kas nuveikta, ko siekta, kaip gyventa.

O kaip surasti tą gražiausią žodį

Artėjančiai žmogaus ir žemės šventei? (A. Martinaitis)

 

2. „Ryto rato“ viešnia (mokinė) skelbia, kas vyks šiandien.

3. Giesmės klausymasis. „Tyli naktis“ (įrašas).

4. Svečiuose Klaustukas (mokinė). Pristato savo sukurtą pasakojimą „Kalėdų senelio nelaimė“. Kartą Kalėdų Senelis susiruošė vaikams išdalyti dovanų. Buvo Kūčių vakaras. Senelis pakinkęs elnius iškeliavo. Visą laiką, kai jis keliaudavo išdalyti dovanų, persikeldavo per upę. Bet ši kartą upės ledas buvo ištirpęs, o upė tokia ilga ir plati. Tilto nebuvo, tada Kalėdų Senelis...Toliau reikės patiems sukurti.

5. Mokiniai pasiskirsto į grupes. Kuria savas istorijas (jiems išdalijami lapai, kuriuose yra pasakojimo pradžia).

6. Grupių pristatymai.

 • „Smalsuoliai“. Tada Senelis nutarė eiti upės pakraščiu. Pamatė apleistą trobelę, kurioje gyveno šeima. Kalėdų Senelis padovanojo norų dėžutę. Ir visi norai išsipildė.
 • „Gudruoliai“. Kalėdų Senelis išsitraukė iš maišo telefoną ir paskambino savo padėjėjams 118. Jie skubiai atvyko į pagalbą ir Kalėdų Senelį su malūnsparniu perkėlė per upę.
 • „Drąsuoliai“. Tada jis ėjo aplink upę. Senelis prisiminė, kad kiekvienoje dovanėlėje yra po nykštuką ir pašaukė juos. Nykštukai padarė valtį ir jis persikėlė.
 • „Puikuoliai“. Kalėdų Senelis išsitraukė iš maišo stebuklingą lazdelę ir mostelėjo. Prieš save išvydo didžiulį tiltą. Juo laimingai persikėlė ir nuėjo pas vaikus dalinti dovanų. Taip buvo išgelbėtos Kalėdos.

7. Aptariama, nuo ko priklauso vaikų kūryba: nuo skirtingo kiekvieno vaiko patyrimo, kūrybinių galių, norėjimo daug žinoti ir knygų skaitymo.

8. Pateikiami klausimai:

       a) Koks Kalėdų Senelis?

       b) Kur jis gyvena?

       c) Kas atneša dovanų?

       d) Ką puošiame per Kalėdas?

9. Skaitomas tekstas „Kūčių stebuklai“ (Bareikytė A. Metų knygelė. Vilnius, 1977. pusl. 73). Burtų keliu išrenkamas skaitovas.

10. Būrimas metant batą.

11. Ką tinka veikti Kūčių vakarą? Išrinkti teisingus atsakymus:

 • puošti eglutę,
 • kepti prėskučius,
 • dažyti kiaušinius,
 • eiti į čiuožyklą,
 • valgyti tortą,
 • visai šeimai susėsti prie stalo,
 • valgyti dvylika valgių.

12. Perskaitomas eglės laiškas (sukurtas mokytojo), kuriame ji prašo, kad vaikai padarytų žaisliukų ir ją papuoštų. Mokiniai dirba grupėse. Ant žaisliukų – atvirukų užrašomi sveikinimai. Eglutė atgyja.

13. Vaikai susėda mieliausiame kampelyje ir skaito iš D. Čiurlionytės „Kalėdų senelių šalis“ (Vilnius, 1990).

14. Dainuojamos kalėdinės dainelės, išmoktos per muzikos pamokas.

15. Matematinė užduočių kraitelė „Kalėdinės nuolaidos“, „Ką pirksiu Kūčių stalui“.

16. Žaidimas „Sim sim“. Įsivaizduojama, kad norima kažką nusipirkti, ir nusakant sumą vietoje septynių reikia sakyti sim sim, pvz., 17 – vienas sim sim, 77 – sim sim sim sim.

 

2010-09-25

 

DETALUS PAMOKOS APRAŠAS


Dalykas: Dailė

Klasė: 4

Data: 2009-03-04

Pamokos tema: Spalvų pasaulis

Pamoką veda: Kupiškio raj. Noriūnų J. Černiaus pagrindinės mokyklos mokytoja ekspertė E. Vanagienė


Mokymosi situacija: Mokiniai ne kartą piešė pastele. Per lietuvių kalbos pamoką spalvomis „tapė“ eilėraštį. Per dailės pamokas aiškindama naują temą ar norėdama pagilinti žinias naudoju skaidres, kurios suteikia žinių apie spalvų pasaulį. Mokinių darbai keliauja į rajono, šalies, tarptautinius konkursus. Darbai būna originalūs, apdovanoti diplomais, sertifikatais. Yra susipažinę su dailininkų darbais. Lankosi parodose ir jas patys rengia. Darbai puošia mokyklos fojė, eksponuojami Palėvenės Dominikonų bažnyčioje...

Pamokos uždavinys (-iai): Mokiniai gebės originaliai, nuotaikingai perteikti kūrybinius sumanymus savo piešinyje, surengti parodėlę, įvertinti klasės draugų darbą, užrašyti komplimentą.

Reikalingos priemonės: Rūta Girdzijauskienė, Saulius Šiaučiulis, Danas Andriulionis „Ant muzikos sparnų“, 2007 m. 28 kūrinys „Lietus ir muzika“, multimedija, Tomas Kinkade tapybos darbai (skaidrės), A3 formato balti lapai, pastelė. (Mokiniai per pertrauką pasiruošia pamokai: pasideda A3 formato lapus, užsirašo vardus, pasiima popierines servetėles, pastelę).


Pamokos dalys

Įvadinė dalis.

 Rytinis pasisveikinimas. Mokiniai „užmiega“ (galvelės padėtos ant stalų).(Skiriama 10 min.).

- Kamuoliukas ritas ritas ketvirtokams labas rytas.

- Kamuoliukas ritas ritas ir sveteliams labas rytas.

- Pažadinti melodijos pabunda (atsistoja) ir pasisveikina dainuodami: Labas rytas. Labas rytas. Labas rytas

   jums.          

- Traukia spalvotus lapelius (lapelius pasideda ant stalų). Apibūdina savo ir mokytojos nuotaiką (jiems ne

   naujiena).

- Žvalgomasi po klasę. Ieškoma spalvų. Iš supančios aplinkos rikiuojamos spektro spalvos pagal eilėraštį

   „Rytą Onutė ganė žalmargę žavėdamasi miško varsomis“.

- Pasirenka mielą vietą klasėje (kas sėdasi, tupia po paparčiais, šalia užaugusios bulvės ir t.t.).

- Pamokos tema „Spalvų pasaulis“. Klausosi muzikinio kūrinio „Lietus ir muzika“. Įsijaučia į spalvų

   pasaulį. Aptariama kokias spalvas matė. Klausiama ar jau turi sumanymų. Grįžta į savo vietas.

- Daugiau informacijos ir spalvų bei teigiamų emocijų patiria žiūrėdami skaidres Tomas Kinkade  „Tapybos darbai“  (Kalifornija).

- Klausiama: Ar galėtumėte pasiūlyta tema perteikti kūrybinius sumanymus?

Pagrindinė dalis.

 Aptariami uždaviniai. Su mokytojos pagalba mokiniai išsikelia uždavinius. Skelbiama mokinių savarankiška veikla. Pasitariama dėl laiko trukmės. Kūrybiniam darbui skiriamos 25 minutės. Mokiniai pradeda kurti. Dirba laisvai, drąsiai, originaliai. Kiekvienas piešia savarankiškai. Mokytoja prieidama klausia ką jie piešia. Ką nori išreikšti spalva. Kokia mokinio nuotaika. Kokia piešinio tema. Mokinys komentuoja kaip žada dar papildyti savo darbą, nusako kas vaizduojama jo darbe. Kas penkios minutės primenamas laikas.

Mokytojos vaidmuo pamokoje ypatingas. Pataria, bet neprimeta savo nuomonės. Ji patarėja, kūrybinių minčių skatintoja, padrąsintoja, aiškinanti individualiai (viena mokinė turi problemų su klausa). Darbai užbaigiami laiku. Rengiama parodėlė.

Baigiamoji dalis.

Mokiniai akių aukštyje sukabina darbus. Pasiima spalvotus lapelius (kuriuos traukė pamokos pradžioje). Ant jų užrašo komplimentus. Aptariama paroda. Mokiniai priklijuoja lapelį prie labiausiai jam patikusio piešinio. Nepaliekamas nė vienas darbas be komplimento: piešinys spalvingas, užbaigtas, originalus, įdomus, pasijutau laimingas, įdėta daug kūrybos, mūsų mergaitės pasistengė. Mokytoja irgi išsako savo džiugesį: šaunuoliai, pamoka buvo darbinga, savo lūkesčius įgyvendinote, darbai kūrybiški, nepakartojami. Mokiniai pasijuto laimingi. (Pamoką aptarė ir kolegos).

P.S.

Pamoką stebėjo Šiaulių Gytarių vidurinės mokyklos, Pasvalio Pajiešmenių pagrindinės, Rokiškio rajono Obelių darželio-mokyklos pradinių klasių mokytojai ir vadovai. Mat balandžio 15 dieną mokykloje vyko praktinis seminaras „Kūrybiškumo ugdymas pradinėse klasėse“. Dailės pamoką stebėjo 11 mokytojų.