Padėkos

2011-08-03

Gėrybės žmogui  "Rudenėlio derlius".

Šias grožybes padėjo sukurti Emilio mama.

2011-03-17

Mes pasipuošę Kovo 11-osios šventei... Už papuošimus dėkojame Gabrielės mamai Irenai Bugienei!

2011-02-19

Metų knygos rinkimai Noriūnuose

Metų knygos rinkimai Noriūnuose

2011 metų vasario 17 d.

 

Metų knygos rinkimai vyksta kasmet nuo 2005 m. ir jau tapo svarbiu tradiciniu Lietuvos kultūros įvykiu. Šią akciją, įtrauktą į 2006 m. Vyriausybės patvirtintą Skaitymo skatinimo programą, rengia Lietuvos radijas ir televizija, Kultūros ministerija ir Nacionalinė M. Mažvydo biblioteka.

 

Akcijos tikslas - skatinti Lietuvos gyventojus domėtis šiuolaikine lietuvių literatūra, kelti mūsų visuomenėje skaitymo prestižą. Akcijos idėja - pristatyti geriausius praeitais metais išleistus lietuvių literatūros kūrinius trijose - vaikų, paauglių ir suaugusiųjų - knygų kategorijose. Metų knygos rinkimuose dalyvaujančios knygos skelbiamos kiekvieną rudenį, o bibliotekos kviečiamos rengti projektus, siųsti juos ir laimėti knygų rinkinius. Noriūnų biblioteka , parengusi projektą, laimėjo knygų penketukų rinkinius vaikams bei paaugliams.

 

Kaip ir planuota ruošiant projektą, bibliotekininkė sausio – vasario penktadieniais su vis kita penketuko knyga skubėjo pas Noriūnų J. Černiaus pagrindinės mokyklos antrokus ( mokyt. ekspertė E. Vanagienė) ir kiekvieną kartą skaitė ištraukas ir pristatinėjo vaikų penketuko knygas. Kiekvieną kartą, susipažinus su knyga, vaikai kviesti nupiešti jiems patikusį knygos veikėją, įsiminusį epizodą. Taip sausio14 d. pristatyta U. Uliūnės knyga „Kitokia svirplelio diena“, 01.21 R. Černiausko „Vaikai ir vaiduokliai“. Sausio 28 d. kartu su Noriūnų laisvalaikio centro vadove V. Lauciene pristatytos dvi knygos – K. Kasperavičiaus „Baltasis dramblys“ bei S. Paltanavičiaus „Kur išskrido pasakėlė“. Vasario 4 d. savo pasirinktas ištraukas iš knygos R. Šerelytė „Krakatukų jūra“ skaitė bei apie autorę trumpai pasakojo vieno iš antrokų Gabrielės mama – I. Bugienė. Kiekviena pristatyta knyga buvo paliekama klasėje, kur vaikai su mokytoja jas dar skaitė per lietuvių kalbos pamokas, klasės valandėlių metu, individualiai per pertraukas. Buvo ir tokių mokinukų, kurie ėmė šias knygas ir skaitė namuose, bei dalinosi džiugiais atradimais su šeimos nariais.

 

Vasario 11 d. antrokai, kartu su savo mokytoja eksperte E. Vanagiene skubėjo į biblioteką, kur jų laukė nelengva užduotis ne tik išrinkti labiausiai patikusią knygą, bet ir pasidžiaugti savo per keturis penktadienius nupieštais piešiniais. Susirinkus pirmiausia prisiminta rašto bei knygos atsiradimas, apžiūrėta bibliotekoje esančios mažiausia ir didžiausia knygos, pasidžiaugta spalvinga VMUC „Dagilis“ ( vad. G. Vaičikauskienė) paroda bei savo pačių pieštų piešinių parodomis. Apdovanoti gražiausių piešinių autoriai: N. Masys, M. Kvietkauskaitė, G. Bugaitė, K. Montvydaitė ir kt. Atėjus lemiamam rinkimų momentui dar kartą prisimintos knygos, skaitant trumpas „pabėgusias“ ištraukėles iš knygų ir vaikų kuo puikiausiai atpažintų ir sugrąžintų į knygas. Pagaliau vaikai gavo lapelius, ant kurių rašė labiausiai patikusios knygos pavadinimą ir klijavo ant „Knygų medžio“. Susumavus rezultatus paaiškėjo, kad aiški lyderė – R. Šerelytė, su knyga „Krakatukų jūra“.

 

Apie jiems patikusias paauglių penketuko knygas vyresnieji moksleiviai taip pat galėjo pareikšti savo nuomonę klijuodami popierines snaiges su jiems patikusių knygų pavadinimais ant to paties „Knygų medžio“. Šioje kategorijoje Noriūnuose nugalėjo V. Račicko knyga „Baltos durys“, o vos vienu balsu atsiliko O. Jautakės „Kai aš buvau Kleo“. Gaila, kad skaitymas paauglių tarpe vyko gan vangiai, buvo tokių, kurie nebaigę knygos grąžindavo, sakydami, kad nepatiko, net negalėdami pasakyti kodėl.

 

Esu labai dėkinga J. Černiaus pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytojai ekspertei E. Vanagienei, kuri labai geranoriškai sutiko priimti, ragino vaikus skaityti bei aptariamas knygas dar kartą nagrinėjo per pamokas, mokė vaikams kaip teisingiau savo mintis bei nuotaikas nupiešti. Taip pat dėkoju I. Bugienei ir V. Laucienei, nepagailėjusioms laiko bei puikiai pristačiusioms knygas.


Irena Gasparonienė

Noriūnų padalinio vyr. bibliotekininkė

2009 11 02 

Popietė "Gerumo valandėlė" 

 

Dėkojame Emilio mamytei Reginai Budreikienei už organizuotą popietę ir dalyvavimą. Ačiū už gražius Gerumo pavyzdžius ir nuoširdų bendradarbiavimą.