Straipsniai

Ekskursija į Ventspilį

Kupiškėnų mintys.

2015 m. rugsėjo 1 d.Liepos 6 d. - Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena. Laikraštėlis "Tau, parapijieti".

2015 m. liepos mėn.        "Kalėdų žvaigždės belaukiant".

Laikraštėlis "Tau, parapijieti", 

2013 m.gruodžio mėn. Nr.12 (87).Karpytos grožybės.

Tau, parapijieti (Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų ir Palėvenės Šv. Domininko parapijų leidinys).

2009 m. gegužės mėn.

 ***

 

Mokyklos tarybos veikla. 

Informacinis leidinys "Švietimo naujienos"

2007

 Pokalbis su savimi.

Kupiškėnų mintys.

2005 m. kovo 19 d.


 

 Daktarą Povilą Vanagą prisimenant.
Kupiškėnų mintys.

2004 m. rugsėjo 11 d.

 ***


Po tėviškės dangum (Atgarsiai).

Kupiškėnų mintys.

2004 m. rugpjūčio 7 d.

 ***


Žiupsnelis iš mokytojos dienoraščio PRISIMENU.

Kupiškėnų mintys.

2003 m. gruodžio 20 d.

 *** 


Mokėsi etiketo.

Kupiškėnų mintys.

2003 m. gruodžio 2 d.

 ***

 

Patirtis (Skalsu kalbos).

Kupiškėnų mintys.

2002 m. lapkričio 9 d.

 ***


Konferencijoje (Skalsu kalbos).

Kupiškėnų mintys.

2002 m. balandžio 23 d.

 ***


Teigiamos emocijos.

Informacinis leidinys. Priedas „Mano metodas“. Vilnius.

2002 m. kovo 6 d.

 ***


Ar turės vaikas tėviškę?

Kupiškėnų mintys.

2001 m. balandžio 1 d.

 ***


Pradinukai (Skalsu kalbos).

Kupiškėnų mintys.

2001 m. spalio 9 d.

 *** 


Būsimasis pirmokas ruošiasi mokyklon.

Kupiškėnų mintys.

2000 m. rugpjūčio 19 d.

  ***


Tarėsi pradinių klasių mokytojai (Margoji kraitelė).

Kupiškėnų mintys.

1999 m. spalio 14 d.

  ***


Lėšos gyvai istorijos pamokai. Kupiškėnų mintys.

1999 m. liepos d.

  ***


Apmątymai po pamokų.

Kupiškėnų mintys.

1999 m. balandžio 1 d.

  ***


Pabuvom dar kartą, gal ne paskutinį...(Prie židinio).

Kupiškėnų mintys.

1999 m. liepos 17 d.

  ***


Lėlių parodoje.

Kupiškėnų mintys.

1999 m. vasario 27 d.

  ***


Noriūnuose (Mums rašo).

Kupiškėnų mintys.

1999 m. sausio 9 d.

  ***


Pavasario prisipažinimai mokytojai (Mums rašo).

Kupiškėnų mintys.

1998 m. gegužės 30 d.

  ***


Matematikos pasaulyje.

Kupiškėnų mintys.

1998 m. kovo 5 d.

 


 

Auklėtojo darbas (Informacija).

Kupiškėnų mintys.

1998 m. vasario 26 d.

***

 

Tėviškė.

Kupiškėnų mintys.

1998 m. vasario 21 d.

***

 

Savaitė (Atgarsiai).

Kupiškėnų mintys.

1998 m. vasario 21 d.

***

 

Margoji kraitėlė.

Kupiškėnų mintys.

1998 m. sausio 22 d.

***

 

 Bendrauja mokytojos – draugauja mokiniai.

Kupiškėnų mintys.

1997 m. gegužės 3 d.

***

 

Pramoga tėvams ir vaikams (Moksleivių dienos).

Kupiškėnų mintys.

1997 m. gruodžio 13 d.

***

 

Neregėtoji paukštė (Iš skaitytojų kūrybos).

Kupiškėnų mintys.

1997 m. kovo 22 d.

***

 

Šimtas „širdelių“ ir didžiulė „širdis“(Moksleivių dienos).

Kupiškėnų mintys.

1997 m. vasario 26 d.

***

 

 Šiukšlės...vaikų lūpose (Gyva kalba-gyva tauta).

Kupiškėnų mintys.

1997 m. vasario 19 d.

***

 

Atsisveikinimas (Vaizdelis).

Kupiškėnų mintys.

1996 m. lapkričio 16 d.

***

 

Ir žiūrėjo, ir patys vaidino (Mums rašo).

Panevėžio rytas.

1996 m. gegužės 28 d.

***

 

Mano nerimo dienos.

Kupiškėnų mintys.

1996 m. gegužės 15 d.

***

 

Pasodinom sodą.

Kupiškėnų mintys.

1996 m. gegužės 8 d.

***

 

Pirmojo sodo šventė Noriūnuose (Mums rašo).

Panevėžio rytas.

1996 m. gegužės 2 d.

***

 

Grožio akimirkų beieškant .

Panevėžio rytas.

1996 m. gegužės 9 d.

***

 

Rinkom šauniausią mamą (Mums rašo).

Panevėžio rytas.

1996 m. balandžio 19 d.

  ***

 

Gerumo kelias (Vaikai mūsų ateitis).

Kupiškėnų mintys.

1996 m. balandžio 3 d.

  ***

 

Kaip gerai, kad ilgesį davei...

(Čia mūsų Tėvynė ir buvo ir bus).

Kupiškėnų mintys.

1994 m. rugpjūčio 6 d.

  ***

 

Vaikas eis į mokyklą (Patarimai tėvams).

Kupiškėnų mintys.

1993 m. rugsėjo 1 d.

  ***

 

Ar iš balos tas gražumas.

Kupiškėnų mintys.

1990 m. balandžio 10 d.

  ***

Laisvės žiburys neužgeso (Iš Vasario 16-oios renginių).

Kupiškėnų mintys.

1990 m. vasario 24 d.

  ***

 

Lėlių teatras Noriūnuose (Moksleivių dienos).

Kupiškėnų mintys.

1990 m. balandžio 19 d.

  ***

 

Nebebijau vandens! (Moksleivių dienos).

Kupiškėnų mintys.

1990 m. gegužės 24 d.

  ***

 

Dėdės Derliaus šventė (Moksleivių dienos).

Kupiškėnų mintys.

1989 m. spalio 21 d.

  ***

 

Gerų sumanymų-į sostinę.

Komunizmo keliu.

1987 m. gruodžio 8 d.

  ***

 

Tiesiam takus į vaiko pasaulį (Auklėjimo temomis).

Komunizmo keliu.

1987 m. birželio 30 d.

  ***

 

Smagus vakaras (Renginiai). 

Komunizmo keliu. 

1987 m. vasario 19 d.

  ***

 

...O mažieji?

Komunizmo keliu.

1986 m. rugsėjo 23 d.

  ***

 

Meilės nuodai (Tėvams).

Komunizmo keliu.

1986 m. gegužės 31 d.

  ***

 

Mažo žmogaus  - didžiulis pasaulis

(Auklėjimo temomis).

Komunizmo keliu.

1986 m. sausio 11 d.

***

 

Visu griežtumu (Iš redakcijos pašto).

Komunizmo keliu.

1985 m. rugsėjo 3 d.

***

 

Mus džiuginančios permainos.

Komunizmo keliu.

1985 m. rugpjūčio 6 d.

***

 

Vaikų klegesio kupinos dienos

(Konkursui „Kuriam gyvenimą laisvą ir šviesų“).

Komunizmo keliu. 

1985 m. vasario 5 d.

***

 

Šalia senojo parko...

(Konkursui „Kuriam gyvenimą laisvą ir šviesų“).

Komunizmo keliu.

1985 m. liepos 2 d.

***

 

Vardan Pergalės (Spaudos dienai).

Komunizmo keliu.

1985 m. gegužės 5 d.

***

 

Išmoks Sauliukas, mokės ir Saulius...(Auklėjimo temomis).

Komunizmo keliu.

1985 m. balandžio 6 d.

***

 

Išlydėjome sniegą ir šaltį (Laikas, Papročiai, Tradicijos).

Komunizmo keliu.

1985 m. kovo 21 d.

***

 

Paminėjome Moters dieną.

Komunizmo keliu.

1985 m. kovo 19 d.

***

 

Šventė mano namuose.

Tarybinė moteris.

1985 m.

***

 

Vaikystė išmokė.

Komunizmo keliu.

1985 m. sausio 12 d.

***

 

Pirmajame užsiėmime.

Komunizmo keliu.

1984 m. lapkričio 27 d.

***

 

Duonos šventė.

Komunizmo keliu.

1984 m. spalio 9 d.

***

 

Amžiais tebus giedras dangus ( Vaikų metams).

Komunizmo keliu.

1984 m. gegužės 31 d.

***

 

Žaisdami mokosi (Šeimoje).

Komunizmo keliu.

1984 m. gegužės 19 d.

***

 

Šventė liko įsimintina.

Komunizmo keliu.

1984 m. kovo 20 d.

***

 

Ar gera vaikui namuose? ( Stiprinti šeimą – visuomenės ląstelę). Komunizmo keliu.

1983 m. spalio 22 d.

***

 

Grožis vaiko pasaulyje (Pedagogo tribūna).

Komunizmo keliu.

1983 m. birželio 11 d.

***

 

Prie stalo (Elgesio kultūra).

Komunizmo keliu.

1983 m. sausio 15 d.

***

 

Pirmoji mokytoja.

Komunizmo keliu.

1982 m.

***

 

Dvasinės vertybės – pačios brangiausios.

Komunizmo keliu.

1981 m. rugpjūčio 23 d.

***

 

 Reikia motiniško jausmo (Profesijos mūsų mergaitėms).

Komunizmo keliu.

1981 m. birželio 20 d.

***

 

Švarinam ar šiukšlinam? (Mūsų savaitė).

Komunizmo keliu.

1981 m. vasario 28 d.

***

 

Tarptautiniams vaikų metams.

Komunizmo keliu.

1979 m. gruodžio 20 d.

***

 

 Būsimasis pirmokas (Prie židinio).

Komunizmo keliu.

1977 m. sausio 22 d.