Kita veikla


E. Vanagienė. Konkursas "Šauniausia mama" III klasės mokiniams ir jų mamoms, iš knygos "Švenčių scenarijai MOKYKLOMS". Panevėžys, 2002. 

Daugiau scenarijų ieškokite "Švenčių scenarijai mokykloms". Šioje knygoje iš įvairių mokyklų surinkti pedagogų parengti scenarijai gali būti kūrybiškai pritaikomi kituose kolektyvuose, o galbūt duos impulsų naujiems savitiems renginiams, kurių visada laukia mokyklų bendruomenės.


  „Lėvens tėkmėj – mūsų gyvenimas“

Kupiškio rajono Noriūnų bendruomenė parengė knygą „Lėvens tėkmėj – mūsų gyvenimas“.  Knyga  skirta kiekvienam, gerbiančiam, mylinčiam, besidominančiam savo kraštu, vadinamu Noriūnais, gyventojui.

Aštuoniasdešimt trečiame knygos puslapyje galima paskaityti ir apie mokytoją Ekateriną Vanagienę.

Kūrybinė iniciatyva "Knyga draugui"

 

Mokytoja atsiliepė į kvietimą dalyvauti kūrybinėje iniciatyvoje "Knyga draugui". Balandžio 29 dieną su grupe esamų ir buvusių auklėtinių dalyvavo renginyje "Knyga draugui". Mokinių sukurti kūrybiniai darbai "sugulė" į knygą. O kūrinėliai bus skaitomi Kupiškio mokyklos "Varpelis" mokinukams. Mokiniai apdovanoti padėkų raštais, medaliais. Dėkui Jums mieli mokiniai už toleranciją ir pagarbą bendraamžiams.Keletas akimirkų iš šio renginio.

 

Metų ratai "Kūrybos erdvės"

 

Metų ratai "Kūrybos erdvės" dalyvavo ir mokytoja Ekaterina Vanagienė. Kviečiame susipažinti. Kviečiame pasižiūrėti "Kupiškėnų studijos" parengtą laidą

 "Kūrybos erdvės" 

 

Vienuoliktoji "Kūrybos erdvių" paroda pakvietė Kupiškio rajone gyvenančius kūrėjus pateikti savo meninius sumanymus rašant kitokius laiškus ateičiai. Ši paroda, kurioje dominuoja tapyba, kaip niekada skaitlinga ir įvairi – 17 autorių pristato 40 darbų. Dalyvavo ir mokytoja Ekaterina Vanagienė. Daugiau skaitykite čia.

Autorinė karpinių paroda

Vasario 23 dieną Naivių bibliotekoje vyko Ekaterinos Vanagienės  autorinis karpinių parodos atidarymas. Daugiau žiūrėti čia.

 KARPINIŲ PARODA "ŽIEMA" 

 

Gruodžio, sausio mėnesiais buvo eksponuojama Noriūnų Jono Černiaus pagrindinėje mokykloje.

 

KNYGOS „ATEITIS DAR TIK ATEIS“ PRISTATYMAS

 

Spalio 11 d. Kupiškio kultūros namuose įvyko Alvyros Šepetienės knygos „Ateitis dar tik ateis“ pristatymas. Knygos pristatyme dalyvavo ir mokytoja Ekaterina Vanagienė. Tai Kupiškio rajono mokinių kūrybos almanachas. Joje publikuojami darbai, įvertinti tarptautiniuose ir šalies konkursuose, parodose, projektuose. Knygos ( 670 puslapių) puslapiuose yra ir šios mokytojos buvusių auklėtinių darbų. 179 puslapyje publikuojami dvynukų Evelinos ir Elono Varnių darbai: "Laimingi vaikai" (mišri technika), "Pasiruošęs šventei" (mišri technika), Dagniaus Murausko "Velykos" (floristika). 551 puslapyje šalies rašinių konkurso "Europa mokykloje" nugalėtojo Ugniaus Gasiūno rašinys "Mane gerumo išmokė", 552 puslapyje tarptautinio piešinių konkurso "Žiemos pasaka" (guašas) Aurelijos Mikolevičiūtės "Metų laikai". Skyriuje Karpiniai 654, 655, 656 puslapiuose puikuojasi Indrės Pranckūnaitės, Dovilės Misevičiūtės, Tomo Valiuko ir mokytojos Ekaterinos Vanagienės originaliai sukurti karpiniai. Mokiniai apdovanoti elektroninėmis knygomis.

2012 10 09

KUPIŠKIO PADANGĖS VAIKŲ DARBELIŲ VAIVORYKŠTĖ.

2012 m. spalio 9 d. „Versmės“ leidykla išleido Kupiškio vaikų kūrybos knygą „Ateitis dar tik ateis“. Tai įvairių Kupiškio krašto ugdymo įstaigų auklėtinių kūrybos vaivorykštė. Tai dailės ir literatūros kūrinėliai, sudėti į storoką spalvingą knygą.

Leidinį sudaro trys skyriai. I skyriuje publikuojami iš viso 24 ugdymo įstaigų (Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Obelėlė“, Kupiškio VJUC „Varpelis“, Adomynės pagrindinės mokyklos, Skapiškio vidurinės mokyklos, Noriūnų VMUC „Dagilis“ ir daugelio kitų) vaikų meniniai darbeliai, II skyriuje puikuojasi apskrities, šalies ir tarptautinių konkursų laureatų ir diplomantų, kilusių iš Kupiškio rajono, darbai, o III skyriuje pateikti Kupiškio rajono meninės raiškos projektai.

Knygos sudarytojai Ramunė KežienėLaimutis Tilius ir Alvyra Šepetienė įžangoje rašo: „Svarbu kasdienis vaiko ugdymas. Nė vienas vaiko kūrybinis darbas neturi likti nepastebėtas, neaptartas, nepristatytas klasės, mokyklos bendruomenei. Dalyvaudami rajono parodose, projektuose, konkursuose, vaikai pasijunta reikšmingi, supranta, kad jų darbai rimtai vertinami. Tai didelė paskata vaikui toliau kurti.“

Pasak leidinio iniciatoriaus ir globėjo, Seimo nario Vytauto Galvono, „sunku išpranašauti, kuo taps vienas ar kitas jaunasis autorius, bet žinau: jis jau šiandien nusipelno draugų ir suaugusiųjų dėmesio. Kuriantis žmogus demokratinėje valstybėje – o Lietuva tokia ir yra! – privalo būti gerbiamas, remiamas“.

Leidinio dizainerė – Jolanta Miliūnienė

 

PIRMOJI FOTOGRAFIJOS PARODA "ŽIEDAI"

 

Paroda surengta Noriūnų Jono Černiaus pagrindinėje mokykloje 2012 metų rugsėjo pirmai dienai.

2012 metų kovo 8 dieną mokytoja dalyvavo projekto "Pradinio ugdymo tobulinimas" viešosios konsultacijos su švietimo bendruomenių atstovais Panevėžyje
"Kūrybiškumo ugdymas - mada ar būtinybė?". Ar kūrybiškumas yra įgimtas ar išugdomas gebėjimas? Kiek mokykla yra pasirengusi ugdyti laisvą, kūrybingą asmenybę? Kūrybingas mokytojas - koks jis? Į šiuos ir kitus su kūrybiškumo ugdymu pradinėse klasėse susijusius klausimus bandė atsakyti viešųjų konsultacijų, kurios organizuojamos įgyvendinant Ugdymo plėtotės centro projektą "Pradinio ugdymo tobulinimas", dalyviai.

Viešosios konsultacijos vaizdus žiūrėkite čia

KUPIŠKIO RAJONO

NORIŪNŲ JONO ČERNIAUS PAGRINDINĖS MOKYKLOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ASMENINĖS KARPINIŲ PARODOS

PALĖVENĖS ŠV. DOMININKO BAŽNYČIOJE

 

2011 m. gruodžio 8 d. Nr. V-36

Noriūnai

Vadovaudamasi Palėvenės bažnyčios tikinčiųjų  bendruomenės prašymu,

s u d a r a u   s ą l y g a s  mokytojai Ekaterinai Vanagienei organizuoti asmeninę karpinių parodą Balti džiaugsmai Palėvenės šv. Domininko bažnyčioje.  

 

Direktorė                                                                                            Romualda Stovolos

 

KUPIŠKIO RAJONO

NORIŪNŲ JONO ČERNIAUS PAGRINDINĖS MOKYKLOS

DIREKTORIUS

 

 ĮSAKYMAS

DĖL VADOVAVIMO PRAKTIKAI

 

2011 m. lapkričio 24 d. Nr.K-8

Noriūnai

 

Nuo 2011 m. lapkričio 28 d. iki 2012 m. sausio 21 d. pradinių klasių mokytoją ekspertę Ekateriną Vanagienę

į p a r e i g o j u vadovauti Lietuvos edukologijos universiteto šokio pedagogikos IV kurso studentės Karinos Jankauskienės pedagoginei praktikai.

 

Direktorė                                                                             Romualda Stovolos

 


KUPIŠKIO RAJONO

NORIŪNŲ JONO ČERNIAUS PAGRINDINĖS MOKYKLOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL MOKYKLOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO

ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2011 m. birželio 02 d. Nr. V-72

Noriūnai

  1. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. V-579 „Vaiko Gerovės komisijos darbo organizavimo aprašu.
  2. S u d a r a u Norkūnų Jono Černiaus pagrindinės mokyklos Vaiko Gerovės komisiją:
  3. S k i r i u Ekateriną Vanagienę Vaiko gerovės komisijos sekretore.

 

 

 

Direktorė                                                                                            Romualda Stovolos